Aleia's Original Real Panko

Gluten Free and Dairy Free “bread crumbs” made from rice:

Ingredients:
brown rice flour, rice flour, potato starch, tapioca flour, brown sugar, non-gmo canola oil, eggs, potato flour, yeast, guar gum, sea salt.

Thanks!
Yosef

Kosher for Sephardim