Kikkoman Panko gluten free OU

Ingredients: Rice Flour, Pea Protein, Dextrose

Kosher for Passover for Sephardim