Siete Churro Strips

Hi,

Are these kosher?


kosher