מים אחרונים


#1

Is מים אחרונים still a necessary procedure?
I haven’t felt any מלח דרומית…


#2

Yes it is still necessary. One of the reasons for מים אחרונים is to have clean hands when saying ברכות which definitely still applies and will always apply.