Vitafusion - Super Immune Support Gummy Vitamins

Hello, is this kosher?
Vitafusion - Super Immune Support Gummy Vitamins

Kosher

Thank you. Do I make a beracha, given that they taste good?

No bracha on vitamins